انواع ریل های آسانسور

13832241634J1hc

با واردات انواع ریل از معتبرترین کارخانجات تولید کننده اروپایی همانند مارازی و  مونتفرو در ایتالیا، ساوارا و لوسال در اسپانیا توانایی خود را در تامین نیاز همکاران و مصرف کنندگان داخلی نشان داده و در این زمینه با کارخانجات معتبر دیگری نیز روابط تجاری برقرار نموده است.

Enter your keyword