سیم بکسل وتراول کابل

1383223429KphCF

با واردات انواع تراول کابل و سیم بکسل از معتبرترین کارخانجات تولید کننده اروپایی همانند دت وایلر سوئیس، گوستاوولف آلمان و نرگیز کابل ترکیه توانایی خود را در تامین نیاز همکاران و مصرف کنندگان داخلی نشان داده و در این زمینه با کارخانجات معتبر دیگری نیز روابط تجاری برقرار نموده است.

Enter your keyword